Board- & IRCregler

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Board- & IRCregler

   Dette er de til enhver tid gældende regler på board.dk.ogame.gameforge.com og irc netværket onlinegamesnet.net. Brud på reglerne kan føre til advarsel og bortvisning fra boardet. I ekstreme tilfælde kan det føre til bortvisning fra IRC og spillet også.

   § 1. Brugere, Advarsler og Bortvisninger.

   1.1 Enhver person må have én bruger på boardet med undtagelse af § 1.1.1
   Brug af flere brugere kan lede til bortvisning af alle brugere.
   Dette gælder også hvis man glemmer sit password eller er blevet bannet.

   1.1.1 Der er mulighed for at få tildelt en ekstra bruger med begrænsede skrive rettigheder, hvis kamprapporter ønskes postet under andet navn, for at skjule ens identitet i spillet.
   Kontakt en SMod eller BA for dette.
   Denne bruger kan blive spærret og føre til spærring sammen med den oprindelige bruger, i tilfælde af grove overtrædelser udført med den ene bruger.

   1.1.2 Ønskes et brugernavn ændret kan der tages kontakt til en SMod eller BA.

   1.2 Brugere kan spærres for én eller flere advarsler.

   1.3 Det er ikke tilladt at bruge anonymiseringstjenester eller lignende midler, der er i stand til bl.a. at skjule brugerens egentlige IP-adresse.


   §2 Attitude på boardet.

   2.1 Indlæg som indeholder/videreformidler/linker til pornografisk, ekstremistisk politisk, moralsk farligt/skadeligt materiale, samt indhold der strider mod Terms of Use og den danske lovgivning er forbudt.

   2.2 Det er ikke tilladt, at lave links der indeholder ting der ellers ikke er tilladt.
   Links posteren får noget økonomisk eller virtuelt ud af (så som overfaldslink) er forbudt.
   Links til sider der ændrer udseendet eller funktionen af browseren.

   2.3 Det er forbudt at videregive eller tale om alle illegale ting. Her under alt fra ”User Keys”, alle former for hack-ware, crack-versioner, illegale download-sider og ”varer” (alt fra hælervarer til stoffer og narkotika).

   2.4 Private samtaler (IRC, MSN, PM, ICQ, Skype, Discord og andet des lignende) er private og skal holdes private. Hvis der er postet noget sådan, skal alle deltagere have accepteret at det bliver postet. Det skal desuden noteres i posten, at alle har accepteret.
   Dette vil i praksis sige at kun informationer der ligger offentligt tilgængeligt på nettet (ingen login for at se det) kan postes på forumet.

   2.4.1 Alle pointstatestikker og alle kamprapporter/harvest-rapporter fra Ogame er undtaget regel 2.4.

   2.5 Spam indlæg (Indlæg uden indhold eller relevans i forhold til tråden) er ikke tilladt.

   2.6 Misbrug af report-knappen er forbudt.

   2.7 Flaming (Tilsvining) af andre er forbudt og kan lede til bortvisning fra board.ogame.dk og i ekstreme tilfælde til bortvisning fra hele Ogame.

   2.8 Det er ikke tilladt, at reklamere for browserspil med multiplayer funktioner der ikke er udviklet af Gameforge.
   Dette skal ikke forveksles med spil der kan købes på fx DVD, Steam, Uplay eller lignende.

   2.9 Det er forbudt at spamme med humør ikoner, billeder eller quotes.
   Mere end 5 ens humør ikoner eller billeder efter hinanden vil blive betragtet som spam.

   2.10 Det er forbudt at diskutere ingame spærringer, kontakt i stedet den GO der har foretaget spærringen. På samme måde er det forbudt at diskutere advarsler givet på boardet. Den person der har givet advarslen skal i stedet kontaktes.

   2.10.1 Beskyldninger af brud på spillereglerne eller andet snyd er ikke tilladt. Har du mistanke om snyd, kontakt da en GO.

   2.11 Det er forbudt at skrive for andre, også bannede brugere, uden tilladelse af en SMod eller BA.
   Hvis tilladelsen gives skal der noteres i indlægget hvem der har givet lov.
   Følgende ting kan der gives lov til at poste, dette kræver dog stadig en tilladelse:

   * Informationer vedrørende arrangementer.
   * Kamprapport som vil medføre en plads på top10 Allstar listen for det givende univers.
   * Kamprapport som er en del af en krig.
   * Meddelelse om afslutningen på en krig, hvor personen er allianceleder for en af de implicerede alliancer.


   2.12 Det er ikke tilladt, at diskutere hvordan man bryder spillereglerne.

   2.13 Kritik af Teamet er kun tilladt, såfremt det er en generel sag og der ikke nævnes nogen navne. Hvis det er en specifik sag skal reglerne i § 3.7 følges.

   2.14 Følgende sprog er tilladt at bruge: Dansk, engelsk, norsk og svensk. Ønskes benyttelsen af et andet sprog, skal dette godkendes af SMod eller BA.

   2.15 Brug af nogen former for kode der ændre måden boardet ser ud på er ikke tilladt.

   2.16 Det er forbudt at redigere i en moderators tekst i ens eget indlæg. Samt at slette indlæg der er givet en advarsel for.

   2.17 Backseat Modding er forbudt (dvs. lave en moderators arbejde uden at være moderator, meld i stedet indlægget til en moderator)

   2.18 En advarsel hvor det tilhørende indlæg efterfølgende er redigeret eller slettet af brugeren, kan der ikke klages over.

   2.19 Ønsker man at starte en diskussion vedrørende et emne som strider mod reglerne, kræver det en tilladelse fra en SMod eller BA.


   §3 Moderator rettigheder.

   3.1 Moderators på boardet kan til hver en tid ændre i et indlæg, så længe det anføres at de har ændret.

   3.2 Moderators på boardet kan til hver en tid uddele advarsler, så længe de giver en begrundelse for den.

   3.3 Moderators på boardet kan til en hver tid flytte eller slette indlæg og tråde, vis de mener at dette er nødvendigt.

   3.4 En TMod, Mod, SMod, BA, TM eller CoMa's påbud og forbud skal altid følges.

   3.5 Plagiat (efterligning) af Teamet er forbudt på hele boardet samt irc netværket onlinegamesnet.net og enhver server i netværk med denne.

   3.6 Føler du dig uretfærdigt behandlet eller vil du fremføre kritik af en sag, så skriv til den moderator du mener ikke har ret. Hvis du ikke finder en løsning med pågældende moderator, så følg klagerækken anført i 3.7.

   3.7 Klager over en person i teamet skal altid gå til den person lige over den anklagede.
   Rækkefølgen er:
   TMod/Mod – SMod – BA - TM – CoMa
   TGO/GO – SGO – GA – TM - CoMa

   Mere information findes her:
   SGO & GO
   Mod & SMod

   *note* CoMa = Community Manager


   §4 Tekniske regler.

   4.1 Signatur:
   Størrelsen må ikke overskride:
   Højde 150 pixel.
   Længde 500 pixel.
   Størrelse 100 Kb.
   Kun ét billede pr. signatur.

   The post was edited 5 times, last by Al Capone ().