Announcement HoF regler/HoF rules

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • HoF regler/HoF rules

  Univers
  Total Damage
  Univers 1
  600.000.000
  Univers 28
  1.000.000.000
  Univers 30
  500.000.000
  Univers 34
  350.000.000
  Univers 35
  200.000.000
  Univers 36
  20.000.000


  Dansk: Regler for HoF:
  • Teknologier for begge spillere må gerne påføres (Våben-, Skjold- og Panserteknologi)
  • Første og sidste runde i kampen skal begge vises.
  • Recycle rapporten må gerne medfølge.
  • Begge spilleres navn, alliance og TD skal indgå i titlen.
  • TD (total damage, angrebs og forsvars sidens samlede tab) skal være højere end den der står i skemaet ovenfor.
  • Moderatorne kan til en hver tid hæve eller sænke TD.
  • Der skal vælges ét af de følgende prefix til overskriften: AKS, almindelig, krig, ninja eller phalanx. AKS: Et angreb med flere end én angriber. Almindelig: Alle angreb der ikke passer ind under en af de andre kategorier. Krig: Et hit på et alliancemedlem som man er i krig mod. Ninja: Et angreb hvor at angriberen taber. Phalanx: Et angreb der er timet ved hjælp af phalanx fra en måne.
  English: Rules for HOF:
  • The technologies are allowed to be posted (Weapon, Shield and Armor)
  • Both the first and final round of the battle must be posted.
  • The recycling reports are allowed to be posted.
  • Both players names, ally and the TD (total damage) has to be in the headline.
  • The TD (Total Damage: Losses from both the attacking and the defending side) has to be bigger than the one in the table above.
  • The Moderators can raise or lower the TD at any time.
  • Choose one the following tags: AKS, almindelig, krig, ninja or phalanx. AKS: An attack with more then one attacker. Almindelig: All ordinary hits that doesn’t fir under one of the other categories. Krig: A hit on an alliance that you are in war with. Ninja: An attack where the attacker loose. Phalanx: An attack timed with help from a sensor phalanx.


  The post was edited 3 times, last by Al Capone ().