Pinned Regler/Rules for "Kamp Rapporter"

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Regler/Rules for "Kamp Rapporter"

  Dansk:
  • Teknologier for begge spillere må gerne påføres (Våben-, Skjold- og Panserteknologi)
  • Recycle rapporten må gerne medføres.
  • Begge spilleres navn, alliance og TD (Total Damage*) skal indgå i titlen.
  • Der skal vælges ét af de følgende prefix til overskriften: Advanced, almindelig, krig, ninja eller phalanx.
  Advanced: Et hit der har en TD på minimum 50% af den fastsatte TD for et Hof.
  Almindelig: Alle angreb der ikke passer ind under en af de andre kategorier.
  Krig: Et hit på et alliancemedlem som man er i krig mod.
  Ninja: Et angreb hvor at angriberen taber.
  Phalanx: Et angreb der er timet ved hjælp af phalanx fra en måne.


  English:
  • The technologies are allowed to be posted (Weapon, Shield and Armor)
  • The recycling reports are allowed to be posted.
  • Both players names, ally and the TD (total damage[w]*[/w]) has to be in the headline.
  • Choose one the following tags: Advanced, almindelig, krig, ninja or phalanx.
  Advanced: A hit with a TD above 50% of the minimum TD for a HoF.
  Almindelig: All ordinary hits that doesn’t fir under one of the other categories.
  Krig: A hit on an alliance that you are in war with.
  Ninja: An attack where the attacker loose.
  Phalanx: An attack timed with help from a sensor phalanx.


  OBS:
  :* Total Damage er angriber + forsvarers tab i kamprapporten

  The post was edited 1 time, last by Al Capone ().